Tryb koncertowy
05
10
2023

Przesłuchania do orkiestry | II skrzypce

Dyrekcja Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia ogłasza nabór na stanowisko muzyk tutti (II skrzypce).

1. Wymagania formalne

• bardzo dobra gra na instrumencie,

• wykształcenie wyższe kierunkowe lub w trakcie studiów,

• umiejętność pracy w zespole,

• gotowość do podjęcia pracy na pełen etat od 1 stycznia 2024 r.,

• mile widziana dobra znajomość języka angielskiego.

2. Zakres obowiązków

1 etat w charakterze muzyka orkiestrowego TUTTI

3. Warunki pracy i płacy

• rodzaj umowy – umowa o pracę,

• wymiar czasu pracy – patrz punkt. 2,

• miejsce pracy – sala prób Orkiestry Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie przy ul. Łokietka 14 oraz sale koncertowe,

• godziny pracy – zgodnie z miesięcznym harmonogramem.

• gotowość podjęcia pracy z dniem 1 stycznia 2024 r.

5. Wymagane dokumenty

• CV z opisem dotychczasowych osiągnięć artystycznych (maksymalnie 2 str. A4),

• pisemne oświadczenie następującej treści:

Ja niżej podpisany / podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa SINFONIETTA CRACOVIA z siedzibą w Krakowie przy ul. Łokietka 14, moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu cofnięcia zgody. Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data i podpis

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10.11.2023 r.

Odpowiedź i zaproszenie na przesłuchania do 15.11.2023 r.

Zgłoszenia należy wysyłać:

• pocztą elektroniczną na adres office@sinfonietta.pl, w tytule: Skrzypce II – egzamin 2023

• za pośrednictwem poczty (decyduje data doręczenia) na adres:

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa SINFONIETTA CRACOVIA,

ul. Łokietka 14 , 30-010 Kraków z dopiskiem: Skrzypce II – egzamin 2023

7. Przesłuchania

Przesłuchania odbędą się w dniu:

• 24.11.2023 r. w siedzibie Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, ul. Łokietka 14, Kraków.

Na przesłuchania zaproszeni zostaną kandydaci i kandydatki wybrani na podstawie nadesłanych CV, spełniający wymogi formalne, powiadomieni przez biuro orkiestry o miejscu i godzinach przesłuchań.

8. Programy przesłuchań

Orkiestra zapewnia akompaniatora / akompaniatorkę.

Przesłuchania odbędą się w III etapach z czego pierwszy za kotarą.

ETAP I:

1. Johann Sebastian Bach – dwie kontrastujące części lub Ciaccona z jednej z sonat lub partit na skrzypce solo

2.  Wolfgang Amadeus Mozart – I część z dowolną kadencją jednego z Koncertów skrzypcowych: nr 1 B-dur KV 207, nr 2 D-dur KV 211, nr 3 G-dur KV 216, nr 4 D-dur KV 218,  nr 5 A-dur KV 219.

3. Wybrane partie orkiestrowe.

ETAP II:

1. I lub II i III część dowolnego koncertu skrzypcowego skomponowanego w XIX lub XX wieku.

2. Wybrane partie orkiestrowe.

ETAP III:

1. Rozmowa kwalifikacyjna.

2. Wybrane partie orkiestrowe.

3. Opcjonalnie: fragmenty utworów z programu poprzednich etapów, również wcześniej niewykonywanych przez kandydata/kandydatkę.

Program może być wykonany z pamięci lub z nut.

Orkiestra zapewnia akompaniatora.

Partie orkiestrowe:

1. Wolfgang Amadeus Mozart – XXXV symfonia D-dur KV 385 „Haffnerowska”, cz. IV t. 1-139

2. Wolfgang Amadeus Mozart – XLI symfonia C-dur KV 551 “Jowiszowa”; cz. IV t. 1-116; t. 158-219; t. 262-313.

3. Ludwig van Beethoven – IV symfonia B-dur cz. IV t. 1-52; t. 78-100; t. 122-149.

4. Gioacchino Rossini – I Sonata G-dur cz. I t. 45-66 ; cz. III t. 25-42.

5. Felix Mendelssohn-Bartholdy – Symfonia nr 4 A-dur “Włoska”; op. 90 cz. I t. 1-23; t. 41-154; t. 225-331.

6. Siergiej Prokofiew – Symfonia klasyczna op. 25 cz. IV od nr 51 do 63; od piątego taktu po numerze 68 do końca.

8. Grażyna Bacewicz – Koncert na orkiestrę smyczkową cz. I od 3 taktu przed nr 5 do 6 taktu po nr 11; cz. III od początku do nr 5 oraz takt przed nr 8 do 7 taktu po nr 10

9. Krzysztof Penderecki – Sinfonietta per archi cz. II od nr 12 do nr 17; od 8 taktu po nr 20 do końca. Smyczkowanie dowolne.

9. Informacje uzupełniające

Po przyjęciu zgłoszenia kandydatom/kandydatkom zostaną udostępnione drogą elektroniczną materiały orkiestrowe na użytek przesłuchań.

Po informacji o zakwalifikowaniu do przesłuchań, kandydaci/kandydatki proszeni są o deklarację co do wyboru repertuaru koncertu.

Kandydaci/kandydatki proszeni są o informację o ewentualnym wycofaniu się z przesłuchań do dn. 20.11.2023 r.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu:

• ws. nut i organizacji: + 48 793 444 355, kotaszewska@sinfonietta.pl

• ws. dokumentów i zatrudnienia: office@sinfonietta.pl

ZAPRASZAMY!

Ogłoszenie na BIP.

Zobacz również

19
01
2024

30 lat Sinfonietty Cracovii

Współpraca z London Sinfoniettą, cykl Elektro Sinfonietta, muzyka filmowa Abla Korzeniowskiego oraz koncerty z udziałem gwiazd - oto plany na rok jubileuszowy.

(...)

25
10
2023

Penderecki klasycznie i nowocześnie

Sinfonietta Cracovia włącza się w celebrację 90. rocznicy urodzin Krzysztofa Pendereckiego, realizując ambitny plan trasy koncertowej w Hiszpanii i Portugalii.

(...)

21
09
2023

Pierwszy koncert na terenie KCM

19 IX odbyło się uroczyste wmurowanie w powstające Krakowskie Centrum Muzyki Aktu Erekcyjnego. Wydarzeniu towarzyszył krótki koncert dwóch krakowskich orkiestr.

(...)

Klub Przyjaciół Sinfonietty

Zostań Mecenasem

Sinfonietta Cracovia to miejska instytucja kultury, która czerpie swoje witalne siły z otoczenia, energii miasta i jego mieszkańców. Dlatego chcemy włączać Państwa w życie Orkiestry, mając na uwadze jej dobro i rozwój.

Ciasteczka!

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia. Wykorzystujemy je do analizy, w jaki sposób korzystasz z naszej strony oraz do personalizacji wyglądu prezentowanych Ci treści. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.

Ustawienia plików cookies