Tryb koncertowy

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy przekazać Państwu podstawowe informacje o tym, jak wykorzystujemy pozyskane dane osobowe.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych osób wskazanych poniżej jest Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie, adres: ul. W. Łokietka 14, 30-010 Kraków, wpisana do rejestru instytucji kultury Gminy Kraków pod numerem 17, NIP: 9451433094, REGON: 350736017, tel. +48 (12) 416 70 75, fax. +48 (12) 416 70 78, e-mail: office@sinfoniettacracovia.com, dalej jako „Administrator”.

Inspektor

Administrator celem prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Inspektor Ochrony Danych, Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, ul. W. Łokietka 14, 30-010 Kraków, adres e-mail: iod@sinfoniettacracovia.com.

Dane

Podane przez ciebie dane przetwarzamy jedynie w niezbędnym zakresie w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w organizowanym przez nas koncercie.

Cel

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj. w celu realizacji zgłoszenia chęci uczestnictwa w organizowanym przez Administratora koncercie.

Odbiorcy

Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich spowoduje, iż nie będzie możliwe dokonanie zgłoszenia i uzyskanie biletu na koncert.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Twoje dane nie zostaną przekazane poza obszar EOG.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób:

Niezależnie od zamieszczenia ww. klauzul informacyjnych na stronie internetowej, Administrator realizuje obowiązki informacyjne wynikające z RODO w sposób ciągły w bezpośrednim kontakcie z osobami, których dane dotyczą.

Jeżeli nie znajdujesz wyżej klauzuli informacyjnej dotyczącej Ciebie, chociaż masz podejrzenie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy skontaktuj się z nami, abyśmy mogli przekazać Ci dokładną informację dotyczącą tego, w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Klub Przyjaciół Sinfonietty

Zostań Mecenasem

Sinfonietta Cracovia to miejska instytucja kultury, która czerpie swoje witalne siły z otoczenia, energii miasta i jego mieszkańców. Dlatego chcemy włączać Państwa w życie Orkiestry, mając na uwadze jej dobro i rozwój.

Ciasteczka!

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia. Wykorzystujemy je do analizy, w jaki sposób korzystasz z naszej strony oraz do personalizacji wyglądu prezentowanych Ci treści. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.

Ustawienia plików cookies