Tryb koncertowy
25
07
2022

Nabór do orkiestry

Dyrekcja Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa ogłasza nabór na stanowiska:

I. WIOLONCZELA – LIDER SEKCJI/ZASTĘPCA LIDERA SEKCJI

II. KONTRABAS – ZASTĘPCA LIDERA SEKCJI

1. Wymagania formalne

 • bardzo dobra gra na instrumencie,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub w trakcie studiów,
 • umiejętność pracy w zespole.


2. Wymagania dodatkowe

 • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego.


3. Zakres obowiązków

Ad. I – 1 etat w charakterze muzyka orkiestrowego, lidera sekcji wiolonczel (w podziale: 50% w charakterze lidera, 50% w charakterze zastępcy lidera),

Ad. II – 1 etat w charakterze muzyka orkiestrowego, zastępcy lidera sekcji kontrabasów.


4. Warunki pracy i płacy

 • rodzaj umowy – umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – patrz punkt. 3,
 • miejsce pracy – siedziba Orkiestry Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie przy ul. Łokietka 14 oraz sale koncertowe,
 • godziny pracy – zgodnie z miesięcznym harmonogramem.


5. Wymagane dokumenty

 • CV z opisem dotychczasowych osiągnięć artystycznych (maksymalnie 2 str. A4),
 • pisemne oświadczenie następującej treści:

Ja niżej podpisany / podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa SINFONIETTA CRACOVIA z siedzibą w Krakowie przy ul. Łokietka 14, moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu cofnięcia zgody. Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data i podpis


6. Termin i miejsce składania dokumentów

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31.08.2022 r.

Odpowiedź i zaproszenie na przesłuchania do 5.09.2022 r.

Zgłoszenia należy wysyłać:

 • pocztą elektroniczną na adres office@sinfonietta.pl, w tytule:

Ad. I. Wiolonczela – egzamin 2022

lub/i

Ad. II. Kontrabas – egzamin 2022

 • za pośrednictwem poczty (decyduje data doręczenia) na adres:

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa SINFONIETTA CRACOVIA,

ul. Łokietka 14 , 30-010 Kraków

z dopiskiem:

Ad. I. Wiolonczela – egzamin 2022

Ad. II. Kontrabas – egzamin 2022


7. Przesłuchania

Przesłuchania odbędą się w dniach:

 • Ad. I. (wiolonczela) 27.09.2022,
 • Ad. II. (kontrabas) 26.09.2022.

Na przesłuchania zaproszeni zostaną kandydaci i kandydatki wybrani na podstawie nadesłanych CV, spełniający wymogi formalne, powiadomieni przez biuro orkiestry o miejscu i godzinach przesłuchań.

8. Programy przesłuchań

Orkiestra zapewnia akompaniatora / akompaniatorkę. I etap przesłuchań odbywa się za kotarą.

Ad. I. WIOLONCZELA

1. ETAP

 • J. Haydn – Koncert D-dur Hob. VIIb/2 op. 101 (cz. I + kadencja M. Gendrona)
 • J. S. Bach – Preludium z IV, V lub VI Suity na wiolonczelę solo

2. ETAP

Wybrany koncert romantyczny:

 • R. Schumann – Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129 (cz. I)

lub

 • A. Dvořák – Koncert wiolonczelowy h-moll op. 104 (cz. I)
 • W. A. Mozart – Symfonia C-dur „Jowiszowa” KV 551 cz. IV (t. 46-71 oraz t. 94-157)
 • L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67 / cz. II (t. 98-106, t. 114-123) oraz cz. IV (t. 453-462)
 • F. Mendelssohn – IV Symfonia A-dur op. 90 / cz. I (t. 25-51, t. 261-285) oraz cz. IV (t. 32-52)
 • P. Czajkowski – Souvenir de Florence op. 70 / cz. II (od Tempo primo do litery F)
 • B. Bartok – Divertimento na orkiestrę smyczkową Sz. 113 / cz. I (t. 80-95) oraz cz. III (t. 184-221)
 • K. Penderecki – Sinfonietta per archi nr 1 / wstęp-kadencja i cz. II cała
 • B. Britten – Wariacje na temat Franka Bridge’a / Marsz (całość) oraz Fuga i Finał (od numeru 30 do 31)

3. ETAP

 • W.A. Mozart – Divertimento F-dur KV 138 / cz. I (wspólne wykonanie z kameralistami Sinfonietty Cracovii, prowadzenie próby)
 • rozmowa kwalifikacyjna

Ad. II. KONTRABAS

1. ETAP: 

 • K. D. von Dittersdorf ‒ Koncert na kontrabas E-dur (część I z kadencją)

lub

 • J. B. Vanhal ‒ Koncert na kontrabas D-dur (część I z kadencją)
 • wybrane partie orkiestrowe

2. ETAP:

 • S. Koussevitzky ‒ Koncert na kontrabas fis-moll op. 3 (część I)

lub

 • G. Bottesini ‒ Koncert na kontrabas h-moll nr 2 (część I)
 • wybrane partie orkiestrowe

3. ETAP:

 • wybrane partie orkiestrowe
 • rozmowa kwalifikacyjna

Partie orkiestrowe (dotyczy wszystkich trzech etapów):

 • J. S. Bach ‒ Koncert skrzypcowy E-dur BWV 1042 cz. II (t. 1-15)
 • L. van Beethoven ‒ VII Symfonia op. 92 cz. I (t.254-299)
 • J. Haydn ‒ Symfonia nr 31 D-dur, Hob. I:31 cz. IV (wariacja 7)
 • A. Honegger ‒ Symfonia nr 2, H.153 cz. III (od nr 17 presto do końca części)
 • F. Mendelssohn-Bartholdy ‒ IV Symfonia A-dur op. 90 „Włoska” cz. IV (t. 32-52, 166-180. 222-239)
 • W. A. Mozart ‒ Symfonia nr 41 C-dur, KV 551 cz. IV (t. 19-35, 57-73, 293-423)
 • W. A. Mozart – Symfonia nr 40 g-moll, KV 550 cz. I (t. 114-138 oraz 191-225)
 • W. A. Mozart – Wesele Figara, KV 492 (t. 1-6 oraz 156-171)
 • K. Penderecki ‒ Sinfonietta nr 2 cz. II 1-58, 163-207
 • K. Penderecki ‒ Sinfonietta nr 3 (t. 122-166)
 • I. Strawiński ‒ Pulcinella (nr 7 – Vivo)
 • M. Weinberg ‒ Symfonia kameralna nr 2, cz. I (t. 205-248); cz. IV (t.68-80, 97-106)

Smyczkowanie dowolne.

Cały repertuar można wykonać w dowolnym stroju (solowym lub orkiestrowym).

9. Uwaga

Program może ulec zmianie.

Po przyjęciu zgłoszenia kandydatom/kandydatkom zostaną udostępnione drogą elektroniczną materiały orkiestrowe na użytek przesłuchań.

Po informacji o zakwalifikowaniu do przesłuchań, kandydaci/kandydatki proszeni są o deklarację co do wyboru repertuaru koncertu.

Kandydaci/kandydatki proszeni są o informację o ewentualnym wycofaniu się z przesłuchań do dn. 23.09.2022 r.

ZAPRASZAMY!

Zobacz również

12
12
2022

Kompozytorzy dla pokoju: Kilar, Glass i Brossé

W grudniu Sinfonietta Cracovia zaprezentuje belgijskiej publiczności swój flagowy koncert łączący muzykę filmową i koncertową. To część międzynarodowej trasy Ki

(...)

18
11
2022

Sinfonietta Nova po raz pierwszy

24 listopada na nowohuckiej scenie Teatru Łaźnia Nowa orkiestra Sinfonietta Cracovia zainauguruje nowy cykl koncertowy pod hasłem Sinfonietta Nova.

(...)

03
11
2022

Patrick Doyle | spotkanie z kompozytorem muzyki filmowej

W przededniu koncertu Mozart | Doyle odbędzie się wyjątkowe spotkanie z kompozytorem muzyki filmowej.

(...)

Klub Przyjaciół Sinfonietty

Zostań Mecenasem

Sinfonietta Cracovia to miejska instytucja kultury, która czerpie swoje witalne siły z otoczenia, energii miasta i jego mieszkańców. Dlatego chcemy włączać Państwa w życie Orkiestry, mając na uwadze jej dobro i rozwój.

Ciasteczka!

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia. Wykorzystujemy je do analizy, w jaki sposób korzystasz z naszej strony oraz do personalizacji wyglądu prezentowanych Ci treści. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.

Ustawienia plików cookies