Tryb koncertowy
25
07
2022

Nabór do orkiestry

Dyrekcja Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa ogłasza nabór na stanowiska:

I. WIOLONCZELA – LIDER SEKCJI/ZASTĘPCA LIDERA SEKCJI

II. KONTRABAS – ZASTĘPCA LIDERA SEKCJI

1. Wymagania formalne

 • bardzo dobra gra na instrumencie,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub w trakcie studiów,
 • umiejętność pracy w zespole.


2. Wymagania dodatkowe

 • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego.


3. Zakres obowiązków

Ad. I – 1 etat w charakterze muzyka orkiestrowego, lidera sekcji wiolonczel (w podziale: 50% w charakterze lidera, 50% w charakterze zastępcy lidera),

Ad. II – 1 etat w charakterze muzyka orkiestrowego, zastępcy lidera sekcji kontrabasów.


4. Warunki pracy i płacy

 • rodzaj umowy – umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – patrz punkt. 3,
 • miejsce pracy – siedziba Orkiestry Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie przy ul. Łokietka 14 oraz sale koncertowe,
 • godziny pracy – zgodnie z miesięcznym harmonogramem.


5. Wymagane dokumenty

 • CV z opisem dotychczasowych osiągnięć artystycznych (maksymalnie 2 str. A4),
 • pisemne oświadczenie następującej treści:

Ja niżej podpisany / podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa SINFONIETTA CRACOVIA z siedzibą w Krakowie przy ul. Łokietka 14, moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu cofnięcia zgody. Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data i podpis


6. Termin i miejsce składania dokumentów

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31.08.2022 r.

Odpowiedź i zaproszenie na przesłuchania do 5.09.2022 r.

Zgłoszenia należy wysyłać:

 • pocztą elektroniczną na adres office@sinfonietta.pl, w tytule:

Ad. I. Wiolonczela – egzamin 2022

lub/i

Ad. II. Kontrabas – egzamin 2022

 • za pośrednictwem poczty (decyduje data doręczenia) na adres:

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa SINFONIETTA CRACOVIA,

ul. Łokietka 14 , 30-010 Kraków

z dopiskiem:

Ad. I. Wiolonczela – egzamin 2022

Ad. II. Kontrabas – egzamin 2022


7. Przesłuchania

Przesłuchania odbędą się w dniach:

 • Ad. I. (wiolonczela) 27.09.2022,
 • Ad. II. (kontrabas) 26.09.2022.

Na przesłuchania zaproszeni zostaną kandydaci i kandydatki wybrani na podstawie nadesłanych CV, spełniający wymogi formalne, powiadomieni przez biuro orkiestry o miejscu i godzinach przesłuchań.

8. Programy przesłuchań

Orkiestra zapewnia akompaniatora / akompaniatorkę. I etap przesłuchań odbywa się za kotarą.

Ad. I. WIOLONCZELA

1. ETAP

 • J. Haydn – Koncert D-dur Hob. VIIb/2 op. 101 (cz. I + kadencja M. Gendrona)
 • J. S. Bach – Preludium z IV, V lub VI Suity na wiolonczelę solo

2. ETAP

Wybrany koncert romantyczny:

 • R. Schumann – Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129 (cz. I)

lub

 • A. Dvořák – Koncert wiolonczelowy h-moll op. 104 (cz. I)
 • W. A. Mozart – Symfonia C-dur „Jowiszowa” KV 551 cz. IV (t. 46-71 oraz t. 94-157)
 • L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67 / cz. II (t. 98-106, t. 114-123) oraz cz. IV (t. 453-462)
 • F. Mendelssohn – IV Symfonia A-dur op. 90 / cz. I (t. 25-51, t. 261-285) oraz cz. IV (t. 32-52)
 • P. Czajkowski – Souvenir de Florence op. 70 / cz. II (od Tempo primo do litery F)
 • B. Bartok – Divertimento na orkiestrę smyczkową Sz. 113 / cz. I (t. 80-95) oraz cz. III (t. 184-221)
 • K. Penderecki – Sinfonietta per archi nr 1 / wstęp-kadencja i cz. II cała
 • B. Britten – Wariacje na temat Franka Bridge’a / Marsz (całość) oraz Fuga i Finał (od numeru 30 do 31)

3. ETAP

 • W.A. Mozart – Divertimento F-dur KV 138 / cz. I (wspólne wykonanie z kameralistami Sinfonietty Cracovii, prowadzenie próby)
 • rozmowa kwalifikacyjna

Ad. II. KONTRABAS

1. ETAP: 

 • K. D. von Dittersdorf ‒ Koncert na kontrabas E-dur (część I z kadencją)

lub

 • J. B. Vanhal ‒ Koncert na kontrabas D-dur (część I z kadencją)
 • wybrane partie orkiestrowe

2. ETAP:

 • S. Koussevitzky ‒ Koncert na kontrabas fis-moll op. 3 (część I)

lub

 • G. Bottesini ‒ Koncert na kontrabas h-moll nr 2 (część I)
 • wybrane partie orkiestrowe

3. ETAP:

 • wybrane partie orkiestrowe
 • rozmowa kwalifikacyjna

Partie orkiestrowe (dotyczy wszystkich trzech etapów):

 • J. S. Bach ‒ Koncert skrzypcowy E-dur BWV 1042 cz. II (t. 1-15)
 • L. van Beethoven ‒ VII Symfonia op. 92 cz. I (t.254-299)
 • J. Haydn ‒ Symfonia nr 31 D-dur, Hob. I:31 cz. IV (wariacja 7)
 • A. Honegger ‒ Symfonia nr 2, H.153 cz. III (od nr 17 presto do końca części)
 • F. Mendelssohn-Bartholdy ‒ IV Symfonia A-dur op. 90 „Włoska” cz. IV (t. 32-52, 166-180. 222-239)
 • W. A. Mozart ‒ Symfonia nr 41 C-dur, KV 551 cz. IV (t. 19-35, 57-73, 293-423)
 • W. A. Mozart – Symfonia nr 40 g-moll, KV 550 cz. I (t. 114-138 oraz 191-225)
 • W. A. Mozart – Wesele Figara, KV 492 (t. 1-6 oraz 156-171)
 • K. Penderecki ‒ Sinfonietta nr 2 cz. II 1-58, 163-207
 • K. Penderecki ‒ Sinfonietta nr 3 (t. 122-166)
 • I. Strawiński ‒ Pulcinella (nr 7 – Vivo)
 • M. Weinberg ‒ Symfonia kameralna nr 2, cz. I (t. 205-248); cz. IV (t.68-80, 97-106)

Smyczkowanie dowolne.

Cały repertuar można wykonać w dowolnym stroju (solowym lub orkiestrowym).

9. Uwaga

Program może ulec zmianie.

Po przyjęciu zgłoszenia kandydatom/kandydatkom zostaną udostępnione drogą elektroniczną materiały orkiestrowe na użytek przesłuchań.

Po informacji o zakwalifikowaniu do przesłuchań, kandydaci/kandydatki proszeni są o deklarację co do wyboru repertuaru koncertu.

Kandydaci/kandydatki proszeni są o informację o ewentualnym wycofaniu się z przesłuchań do dn. 23.09.2022 r.

ZAPRASZAMY!

Zobacz również

15
09
2022

Trasa koncertowa - Teneryfa

Sinfonietta Cracovia otworzy program 16. edycji prestiżowego festiwalu Fimucité. To część międzynarodowej trasy Kilar 90.

(...)

02
09
2022

Inauguracja Sezonu 2022/2023

9 września 2022 roku Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia oficjalnie rozpocznie nowy sezon artystyczny.

(...)

03
06
2022

Pierwsze spotkanie Rady Artystyczno-Programowej

Powołanie Rady Artystyczno-Programowej wyznacza nowe kierunki i ambitne plany programowe na kolejne sezony

(...)

Klub Przyjaciół Sinfonietty

Zostań Mecenasem

Sinfonietta Cracovia to miejska instytucja kultury, która czerpie swoje witalne siły z otoczenia, energii miasta i jego mieszkańców. Dlatego chcemy włączać Państwa w życie Orkiestry, mając na uwadze jej dobro i rozwój.